Faciliteiten en apparatuur reglement

MOET DOOR ELK LID OUDER DAN 18 JAAR ONDERTEKEND WORDEN (OF DOOR OUDER/VOOGD ALS HET LID JONGER DAN 18 JAAR IS)

Onze club beschikt over verschillende soorten apparatuur die het voor u mogelijk maken om uw fitnessdoelen te bereiken.
Wanneer u deelneemt aan de gratis fitness oriëntatie/afspraak krijgt u uitgelegd hoe de apparatuur werkt. In dit reglement staat
voor verschillende type apparatuur kort uitgelegd waar u rekening mee dient te houden tijdens het trainen.

LOOPBANDEN:

 • Loopbanden bieden u de mogelijkheid om op de plaats te wandelen of te rennen. Voordat u begint te trainen op de
  loopband:
  • Zorg ervoor dat de loopband stilstaat.
  • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet.
  • Zorg ervoor dat de loopband is aangesloten en de display verlicht is.
  • Doe de veiligheidsriem om voordat u de loopband start
  • Wanneer u klaar bent, maak de veiligheidsriem pas los als de loopband volledig tot stilstand is gekomen.
   Probeer NOOIT van de loopband af te stappen terwijl de loopband nog niet tot stilstand is gekomen.

FIETSEN:

 • Fietsen starten wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te fietsen:
  • Stel uw stoel in voordat u begint.
  • Gebruik de voetriempjes om uitglijden te voorkomen.
  • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet.

CROSSTRAINERS/AMT/e.d.:

 • Apparatuur start wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te trainen:
  • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet.
  • Houd beide voeten op de pedalen/treden tijdens het gebruik.
  • Zorg ervoor dat de pedalen/treden tot volledige stilstand zijn gekomen voor dat u afstapt.

KRACHTAPPARATUUR:

 • Stel de apparatuur in voordat u begint te trainen met krachtapparatuur:
  • Stel de stoel en overige instellingen in op een passend niveau.
  • Stel de gewichten in op een passend niveau.
  • Verwijder te losse kleding, sieraden en dergelijke.
  • Neem alle waarschuwingen (die vermeld staan op de apparatuur) in acht.
  • Als u het apparaat gebruikt, houd uw handen en voeten uit de buurt van gewichten, bewegende onderdelen
   en kabels. Gebruik de aanwezige grips voor handen en voeten.
  • Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen heffen.
  • Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
  • Pas de apparatuur NIET aan met extra gewicht, kabels of andere accessoires.

FREE WEIGHTS:

 • Tot free weights behoren de dumbells, halters en halterschijven. Vóór het begin van een training met free weights:
  • Verwijder te losse kleding, sieraden en dergelijke.
  • Gebruik de gewichten op een passend niveau.
  • Neem alle waarschuwingen die vermeld staan op de apparatuur in acht.
  • Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen heffen.
  • Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
  • Train altijd samen met iemand (iemand die in staat is om jou te helpen met de gewichten)
  • Laat gewichten NOOIT vallen. Leg ze na de training weer terug op hun plaats.

VEILIGHEID: Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking. Dit videosysteem wordt gebruikt voor
veiligheidsdoeleinden. Ondanks dit bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij het binnenkomen of
verlaten van het gebouw. Een gratis telefoon is beschikbaar als u zich bedreigd voelt of getuige bent van verdachte activiteiten.
Laat geen individuen die op de deur kloppen binnen, aangezien dit risico’s voor u en de andere sporters met zich mee kan
brengen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden.
Elke Anytime Fitness club heeft unieke beveiligingsfuncties en is uitgerust met noodknoppen en medische noodoproep
knoppen. Deze zijn om de betreffende instanties (politie, ambulance) te waarschuwen.in het geval u ofwel zich bedreigd voelt of
behoefte heeft aan medische hulp.

TOILETTEN EN DOUCHES:

 • Zowel de toiletten als de doucheruimtes beschikken over een slot dat u dient te gebruiken. Houd deze ruimte a.u.b. schoon en wees voorzichtig tijdens het binnentreden of verlaten van deze ruimtes, aangezien de vloeren nat kunnen zijn.

BLESSURE EN EERSTE HULP:

 • In het geval dat u of een ander individu gewond raakt:
  • Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar op de training vloer.
  • Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u 112 via de gratis telefoon.
   (beschikbaar op de trainingsvloer). Voor reanimatie is een AED aanwezig.
  • Meld alle verwondingen aan de club door te bellen naar het telefoonnummer dat u in de club aantreft of via
   het clubmailadres.

STROOMUITVAL:

 • In het geval van een stroomstoring zal de aanwezige verlichting u naar de nooduitgang(en) begeleiden. De deur van de
  nooduitgang is handmatig te gebruiken in het geval van een stroomstoring.

BRAND:

 • In het geval van een brand, of als je rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het gebouw direct. Bel 112 daarna onmiddellijk.


DIVERSEN:

Daarnaast moet u alle instructies die door de trainer of door een andere medewerker worden gegeven opvolgen. Als u vragen of
opmerkingen heeft over hoe u de apparatuur kunt gebruiken, vraag een trainer of een medewerker tijdens de bemande uren of
maak een afspraak voor uitleg/begeleiding. U dient geen gebruik te maken van apparatuur als u niet zeker bent over de werking
van deze apparatuur.

LEDEN KENNISGEVING:
Ik erken dat ik alle apparatuur begrijp, alsmede in staat ben om alle uitgangen en beveiliging te kunnen gebruiken. Ik heb
bovenstaand faciliteiten-reglement van de club gelezen en ga hiermee akkoord. Ik begrijp de risico’s in verband met het gebruik
van fitnessapparatuur en het alleen uitoefenen van deze apparatuur zonder de hulp van een trainer of toezicht.

Ik verklaar en ga akkoord met de club en het personeel te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit of in
verband staat met mijn gebruik van de apparatuur of de faciliteiten van de club of elk incident dat zich voordoet tijdens het
gebruik van de club faciliteiten. Ik begrijp dat Anytime Fitness ® een handelsmerk is van Anytime Fitness inc. Deze club heeft
een licentie gekregen en deze club wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

Ik begrijp dat dit formulier bedoeld is om veelomvattend te zijn en in overeenstemming is met de geldende wetten, waardoor het
juridisch bindend is. Mocht een gedeelte van dit formulier nietig worden verklaard i.v.m. wettelijke bepalingen, dan is de rest van
dit formulier nog steeds van toepassing. Indien u een ouder en / of voogd van een minderjarige bent, gaat u ermee akkoord om
volledig verantwoordelijkheid te nemen voor alle acties, schade, letsel of verlies van eigendommen. En dat overtreding van onze
regels kan leiden tot het verlies van lidmaatschap privileges.